Privacy Policy

Uw privacy vinden we zeer belangrijk! Daarom informeren we transpartant welke gegevens we verzamelen en op welke manier we deze gegevens verwerken.

Onze gegevens:

JUVO BVBA
Nijverheidsstraat 48
2260 Westerlo
Belgium
Ondernemingsnummer: 0808.622.781

HR@Juvo.be
014 72 39 72

JUVO BVBA garandeert de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Welke gegevens houden we bij en waarom?

  • Naam en voornaam
  • Emailadres
  • GSM nummer
  • Interesses in functie van toekomstige uitdagingen
  • Opmerkingen
  • Curriculum Vitae

U geeft toestemming de hierboven vernoemde persoonsgegevens door u aan Juvo BVBA verstrekt, op te slaan, te gebruiken en te verwerken als volgt:

  • In het kader van acties op beurzen of andere evenementen waar Juvo BVBA standhouder is
  • Om u op de hoogte te houden van Juvo – nieuws
  • In kader van jobaanbiedingen en sollicitaties

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

Juvo bewaart uw persoonsgegevens tot 2 jaar na laatste contactname tussen u en Juvo BVBA.

Rechtsgronden van de verwerking:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming op deze privacyverklaring. U heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Wie verwerkt uw gegevens?

Enkel JUVO verwerkt uw gegevens. Wij delen uw data dus niet met derden.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft ten alle tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en u kan deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens.

Bovendien heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de gebruiker gevraagd om:

– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: HR@juvo.be  

Wijzigbaarheid

Juvo BVBA behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 02/02/2019.

Klachten

Uiteraard zullen wij steeds gevolg geven aan iedere melding die u ons toestuurt via HR@JUVO.BE 

Iedere betrokkene heeft bovendien het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, voor België: de Privacy-commissie, in de lidstaat waar hij of zij gewoonlijk verblijft, dan wel waar hij of zij zijn werkplek heeft of waar de inbreuk werd begaan als hij of zij meent dat de verwerking van de persoonsgegevens een inbreuk maakt op de toepasselijke Europese regelgeving.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

De kantoren van de Commissie zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.

Cookie statement and logging

Some of the information on the website is registered in log files. This information can be used for internal purposes, including for the verification of website use and for making adaptations to the website. This information does not contain personal data but does contain data related to your PC.  This website also uses Google Analytics to keep track of anonymous user statistics.  If you do not want this to occur, you can block the acceptance of cookies in the settings of your browser.